In deze korte series probeer ik op duidelijke wijze inzicht te verschaffen in sommige van mijn veel gebruikte fototechnieken.